• EnglishEnglish
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ - РУСЕ

„Ролята на обществените библиотеки за популяризиране на културно-историческото наследство“