EnglishEnglish
Работа с Публичен регистър на обществените библиотеки
23 януари 2018 г. – 31 януари 2018 г. 09:30 ч. – 14:30 ч.
Обучителен център

От месец март 2016 г. Министерството на културата разкрива нов информационен сайт свързан с обществените библиотеки. В него можете да откриете и регистъра на обществените библиотеки, воден в Министерството на културата. Предоставена и информация за библиотечния живот в страната, както и за литературното и книжовно наследство.

Публичен регистър на обществените библиотеки, които отговарят на условията на чл. 8 ал. 1 от Закона за обществените библиотеки и са изпълнили изискванията на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване, утвърден със заповед № РД 09-345/ 05.06.2015 г. на министъра на културата.