• EnglishEnglish
Регионална библиотека „Любен Каравелов" - Русе стана притежател на ценния труд на Владимир Сис „Македония“
17 октомври 2019 г.

105 години след издаването й в Прага през 1914 г.  „Македония. Географско, историческо, етноложко, статистическо и културоложко изследване“ е в ръцете на проучвателите на чешкия интелектуалец Владимир Сис с превода на нашия водещ етнолог и бохемист проф. д-р Владимир Пенчев от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН. Книгата е комплексно научно изследване за българския етнически характер на историко-географската област Македония, ценна и със значителния брой преводачески бележки, които допълнително улесняват читателя със своята завидна историографска компетентност. Премиерата на „Македония“, издадена в поредицата Македонска библиотека на Македонския научен институт, е на 3 октомври 2019 г. в Чешкия център в столицата като част от възпоменателните събития по повод 130 годишнината от рождението на чеха-българофил Владимир Сис. В Русе книгата е популяризирана седмица по-късно на ХІ-те Арнаудови четения с доклада на проф. Владимир Пенчев „Виждах вече като на длан, че Македония е българска“ (Владимир Сис и неговата „Македония“ (1914) и с присъствието си в доклада на историка Диана Маринова – изследовател и популяризатор на Владимир Сис, „Такъв бе Ян Хус“ и „Такъв е българският войник“. Библиографската рядкост „Македония“ стана част от книжното богатство на русенската библиотека и вече очаква своите читатели благодарение именно на Диана Маринова. Екземпляр от ограничения тираж на книгата притежава и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ – София.