• EnglishEnglish
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ подава ръка на църквата с дигитализация на митрополската библиотека
12 юни 2020 г.

От дълбоките корени на зараждащото се българско самосъзнание през формирането на националната традиция до израстването ни като модерна европейска нация писмеността, словото, книжовността и духовността винаги са били основни фактори за стабилност на обществото и държавата. Вековната и упорита борба за отстояване на българската идентичност е избор и мисия на велики духовни лица. Запалената искра от светите братя Кирил и Методий се разгаря във времето благодарение делото на техните ученици и последователи - представители на Българската православна църква, като Климент Охридски, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански и др. Чрез запазването на писмеността и книжовността в тъмните векове на робството Църквата осъществява осезаемо културно въздействие върху духовността и вярата.

Единствени пазители на писаното слово през тъмните векове, църковните книгохранилища изпълняват ролята на съвременните обществени библиотеки. В този смисъл днес те са неизчерпаем източник на писмено историческо, културно и духовно богатство.

За съжаление, много малка част от това наследство е достъпна за масовия читател. Този проблем роди идеята на Регионална библиотека „ Любен Каравелов“, с разрешението на Русенската Света митрополия, да „изведе на светло“ нейния книжен фонд.

Първата стъпка е направена с предоставените от митрополията 50 църковни издания с различно съдържание. Те ще бъдат старателно описани, сканирани  и дигитално каталогизирани от библиотечните специалисти. По този начин културният институт ще даде възможност читатели и изследователи да имат достъп до специализирана и светска църковна литература, собственост на русенската митрополия.

Най-старата книга, която ще бъде сканирана, е Духовен регламент на Петър Първи Император, издадена през 1820 г. в Санкт Петербург. Общо 9 са излезлите от печат преди 1900 г. църковни трудове в първата партида за дигитализиране в регионалната библиотека. Сред тях са Поучително евангелие от 1882 г., История на християнската църква от 1899 г., Упътване за как трябва проповедникът да говори на народът от 1896 г. и др. Книгите са написани на църковнославянски и български език и правопис от ХIX и първата част на ХХ век. Част от тях са богослужебни, други са авторски, свързани с историята на църквата и конкретни храмове.

Няколко от по-новите издания от ХХ век са свързани с детското духовно и религиозно възпитание. Шест книжки с молитви на Станислав Ваклинов – „Прегънати колене; молитви на човешкото сърце“, издадени през 1947 г., „Свята нощ; избрани религиозни стихотворения за деца и юноши“, също от 1947 г., както и сп. “Детска вяра“ от 1946/47 и 1947/48 г. под редакцията на Станислав Ваклинов, са само част от предоставените заглавия.

Сред по-новите имена четем: Марковски, Ив.С., Частно въведение в светото писание на ветхия завет (1957), Бонев, Георги Х., Страданията на господа нашего иисуса христа (1904); Хананел, А., Петокнижието в проповеди (1938) проф. Снегаров, Иван, „Солун в Българската духовна култура“ – исторически очерк и документи(1937), Трайчев,Георги, „Манастирите в Македония“(1933),  книги за православни руски и български обители и др.

Между петдесетте заглавия има и едно на гръцки език – Патриархална граммата, издадена през 1840 г.

Дигитализирането на книжния фонд на русенската митрополия не е първата съвместната дейност между църквата и библиотеката. В Летопис на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, 2019 г.,  са записани датите: 

2 март 2010 – „Откриване на изложба „Националният празник на България“, посветен на 3 март, с български икони, български и румънски книги за Руско-турската освободителна война от 1877/78 г., репродукции на картини по темата от известни румънски военни художници в Окръжна библиотека „Йон Бассарабеску“ – Гюргево. Присъстват кметовете на гр. Гюргево и Русе Лучиан Илиеску и Божидар Йотов, председателят на Окръжния съвет в Гюргево Думитру Беяну, окръжни съветници от Гюргево, архимандрит Емилиян, игумен на Басарбовския манастир, и дякон Кирил Синев от Русенска митрополия, журналисти, библиотечни и музейни специалисти, художници и др.“(с. 79)

5 юни 2012 г. – „Изложба „Пътят към храма“ на архитектурни проекти и планове на църкви в епархията, съхранявани в Държавен архив – Русе. За първи път е показан оригиналният проект на „Всех Святих“. Съвместно с ДА – Русе и Русенска митрополия.“(с. 103)

12 февруари 2018 г. – „С празничен водосвет, отслужен от Негово Високопреосвещенство Русенски митрополит Наум и свещеници от Русенската епархия, е открита Документалната изложба ;130 години Регионална библиотека „Любен Каравелов“. (с. 167)

Надяваме се дигиталният каталог на библиотеката на Русенската света митрополия да стане факт скоро, а следващият Летопис на регионалната библиотека да регистрира още прояви на общата мисия на двата института – духовното здраве на нацията.