• EnglishEnglish
Репортери за културно наследство в библиотеката
17 юни 2020 г.

Институтът за креативни граждански стратегии в Русе представи в библиотеката международния образователен проект „Репортери за културно наследство“, проведен на територията на дунавския град и региона през последната година. Проектът се реализира в рамките на програма "Европейски коропус за солидарност" с участието на 12 доброволци от  Италия, Китай, Турция и България.

На събитието дойдоха членове на екипа, осъществявил дейностите с доброволците, музейни работници, библиотечни специалисти и младежи, участвали в проекта.

Нора Голешевска обясни целта на проекта и мисията на програмата на ЕК "Европейски корпус за солидарност", която предоставя на младежи между 18 и 30 години възможността да пътуват, да опознават различни държави и да дадат личния си принос за развитието на социални, културни и екологични  аспекти от европейските общества.

Тя разказа, че през изминалите месеци групата младежи-доброволци са се фокусирали върху валоризирането и популяризирането на обекти на културното наследство на Североизточна България чрез образователни, изследователски и творчески дейности, посредством методите на неформалното образование и идеята за участващо или включващо наследство (participatory heritage). Съществен принос за личностното развитие на младежите са имали русенски културни институции с отношение към тематиката на проекта. В Регионалната библиотека всеки от младежите е започнал своето собствено проучване на културното наследство на региона, а експерти от Регионалния исторически музей са им оказали професионална помощ при навлизането  в проблематиката. В работата с младежите са се включили и екскурзоводите от музеите в  Силистра и Разград, екскурзоводи на свободна практика и др.

В края на презентацията една от доброволките - Джесика Пушеду, на 24 години, от Милано, Италия, получи т.нар.  Youthpass серификат за участие в международния доброволчески проект „Репортери за културно наследство“. Тя е дванадесетият участник в проекта. Сертификатът е стандартизиран документ, разработен в рамките на европейските младежки политики, който сертифицира знанията и уменията, развити в рамките на младежките проекти по програма Европейски корпус за солидарност и  програма Еразъм+ (преди и по програма "Младежта в действие"). Интересното при Джесика е, че е дошла в България и Русе за два месеца, но Ковид-19 е удължил престоя й с още два. Сега с нетърпение очаква да се върне вкъщи, но ще запази наученото за българското културно наследство в русенския регион, неговите хора и приятелите, които е намерила тук.

Като част от творческите резултати по проекта, беше открита и изложба „Репортери за културно наследство”. Експозицията ще бъде достъпна за разглеждане до 10 юли.

Проектът „Репортери за културно наследство” е финансиран от Национална агенция на програма Европейски корпус за солидарност за България - Център за развитие на човешките ресурси, към МОН. Европейският корпус за солидарност обединява младите хора с идеята да се изгради едно по-приобщаващо общество, като подкрепя хората в затруднено положение и търси отговор на предизвикателствата пред обществото. Той предлага на младежи, които искат да помагат, да се учат и да се развиват, възможност да придобият вдъхновяващ и изпълнен с отговорност опит.