• EnglishEnglish
102
Роден Александър Вутимски (1919-1943)
30 юли 1919 г. – 23 септември 1943 г.

Александър Вутимски е псевдоним на Александър Коцев Вутов. Първият му сериозен поетически дебют е стихотворението "Улицата" (сп. "Ученически подем", 1936-37, № 2). Началните творчески изяви на Вутимски са свързани с ученически и други леви издания - "Звън", "Светлоструй", "Трезва младеж" и др. Участвува заедно с Ал. Геров, В. Осиковска, Л. Йорданов и Ем. Манов в издадения от тях литературен сборник "Праг" (1938); като студент - в литературен сборник "Жажда" (1939). Публикува и в "Млад кооператор", "Кооперативна просвета", "Росица", "Вестник на жената"; подписва се Ал. Вутов, Ал. Коцев, Ал. Вълканов. От май 1939 редовно сътрудничи в издаваното от Вл. Василев сп. "Златорог", където са публикувайи най-значителните и най-зрелите стихотворения на поета, подписани с псевд. Ал. Вутимски.

Вутимски не успява да издаде приживе своя стихосбирка; остава неиздадена и художествената му проза (запазена в машинописен препис - 15 кратки есета, писани през 1941-43).