• EnglishEnglish
194
Роден Александър Елисицин (1827 - 1905)
06 септември 1827 г. – 06 март 1905 г.

Александър Елисицин е роден в Одеса, Русия. През 1864 г. е преводач в руското консулство в Букурещ, а по-късно в Галац и Русе. Секретар на Руското консулство в София и Русе. През 1903 г. завещава цялото си движимо и недвижимо имущество на Русенската девическа гимназия. Приходите са за бедни ученички с отличен успех. Умира в Русе.