• EnglishEnglish
333
Роден Александър Поуп (1688-1774)
21 май 1688 г. – 30 май 1744 г.

Александър Поуп е един от най-изявените поети на английския ХVІІІ век, наред с това е значим критик и сатирик. Поради голямото уважение към неговата личност първото десетилетие на ХVІІІ век става известно като “Епохата на Поуп”.

Роден е в католическо семейство в Лондон. Поради ограниченията, наложени на католиците по онова време – те не могат да изповядват свободно религията си, Поуп не получава блестящо образование. Все пак сам научава латински, гръцки, френски и италиански. Още като момче получава гръбначно увреждане, което спира растежа му и го осакатява за цял живот. Физическото страдание го подтиква да се съсредоточи върху научните си интереси и писането на поезия.

Започва да твори още в юношеските си години – оттогава датира забележителното му произведение “Есе за критиката”. Публикувано преди авторът да навърши 23 години, то съдържа прословути стихове като “Да знаеш малко е опасно”. Някои от критиците и писателите, осмени в него, отвръщат с жестоки подигравки към физическия недъг на поета, наричайки го “Гърбушко”. Подигравателната му епическа поема “Похитяването на кичура коса” излиза на следващата година. Чрез разказа за ухажор, откраднал кичур коса от млада дама, Поуп осмива поведението на модерните си съвременници.

Между 1715 и 1726 година превежда класически текстове като Омировата “Илиада”. След това пише редица сатирични стихотворения, между които “Кретениада”, която осмива слабите писатели, учени и критици.

Източник: Кой кой е в световната литература, София : Златорог, 2004.