• EnglishEnglish
211
Роден Александър Хаджи Русет
30 ноември 1810 г.

Александър Хаджирусет (Александър Русет[1], Александър хаджи Русет) е български картограф и инженер. професор по математика, картограф, офицер, книжовник, политически деец. Съставя и отпечатва от 1841 до 1843 г. в Страсбург първата географска карта на български език „Карта на сегашная България, Тракия и Македония и прилежащите земи“ с посвещение „В полза на новосъставленото в Русчук славено-българско училище. По-късно издава книгата „Чистоописание на новобългарския език“. По-голямата част от тиража й е изпратен в Русе за подаряване на бедни ученици. Роден през 1810 г. в Кишинев, Руска империя. Починал през ноември 1861 г. в Букурещ.