• EnglishEnglish
151
Роден Ангел Букорещлиев (1870 - 1950)
31 януари 1870 г. – 03 януари 1950 г.

Ангел Букорещлиев  е композитор, диригент, педагог и музикален фолклорист, един от пионерите на българската професионална музика и един от първите музиканти със специално музикално образование.

Роден  на 31 януари 1870 г.  в село Плевня, Драмско - днес в Гърция. В Прага учи орган, пиано, композиция и теоретични дисциплини. Музикалната му дейност е свързана с първите прояви на оперното дело в България. Участва в създаването на оперното отделение на Столичната драматическо-оперна трупа – 1890 г. Той е първият български пианист, който концертира на сцената на Военния клуб в София.

Ангел Букорещлиев е първият концертен изпълнител на пиано в България. През 1896 г. основава Пловдивското певческо дружество и го ръководи в продължение на повече от 50 години.

Ангел Букорещлиев осъществява няколко експедиции и записва над 2500 народни песни от Родопите, Средногорието и Македония, така той прави ценен принос в делото за събиране на народното песенно творчество. Нотира 461 от тях и ги публикува под заглавие „Среднородопски песни“ в Сборника за народни умотворения и народопис. Автор е на 10 хорови китки от народни песни, на хорови песни, солови песни и песни със съпровод на пиано, на хармонизации на възрожденски песни и др. Творбите му са най-вече в характерния за неговото поколение композитори жанр на „хоровата китка“. Тези произведения на Ангел Букорещлиев са сред най-ценните, създадени през втората половина на 90-те г. на ХІХ и първото десетилетие на ХХ в.

Умира на 3 януари 1950 г. в Пловдив.