• EnglishEnglish
164
Роден Андрей Блъсков (1857 - 1943)
21 февруари 1857 г.

Андрей Блъсков е роден на 21 (според някои източници 25) февруари 1857 г. в Шумен. Син на видния възрожденски учител Рашко Блъсков и брат на писателя Илия Блъсков. Учи в Априловската гимназия в Габрово и българското училище в Букурещ. Завършва пехотното юнкерско училище в Одеса. Участва в националноосвободителните войни в Габровския край. През Руско-турската война (1877-1878) е опълченец във втора и трета дружина на Българското опълчение. Участва в боевете при Стара Загора и Шипка. Произведен е в офицерско звание прапорчик.

През 1884 г. завършва военна академия в Русия. През септември 1885 г. е назначен за командир на Пети пехотен Дунавски полк. По време на Сръбско-българската война (1885) се сражава в центъра на Сливнишката позиция, като допринася за задържането на Дринската сръбска дивизия.

След войната е произведен в чин майор. Участва в детронацията на княз Александър I Батенберг. След контрапреврата е уволнен от редовете на войската.  По-късно е реабилитиран.

През Балканската война (1912-1913) е мобилизиран в Главно тилово управление като общ началник на подвижните магазини. Председател на Централното поборническо-опълченско дружество в София. Умира на 27 ноември 1943 г. в София.

Награден е със Знака на военния орден „За храброст” I ст., военния орден „За храброст” IV ст., народния орден „За военна заслуга” II ст.