• EnglishEnglish
155
Роден Андрей Ляпчев (1866-1933)
30 ноември 1866 г. – 08 ноември 1933 г.

Андрей Ляпчев е роден в гр. Ресен, Македония през 1866 г. Учи гимназия в Битоля, Солун и Пловдив. Завършва финансови и стопански науки в Цюрих, Берлин и Париж. След завръщането си в България работи в Министерството на финансите. Участва активно в македонското освободително движение. 

В политическия живот на България той израства като виден представител на Демократическата партия. Министър е в периодите 1908-1911 и 1918-1919 г. Участва в създаването на Демократическия сговор и става един от неговите лидери. Като председател на Министерския съвет (1926-1931) провежда по-гъвкава вътрешна политика, а външната насочва към сближаване със съглашенските сили и предимно с Великобритания. Улеснява достъпа на чуждестранния финансов капитал в България. 

Андрей Ляпчев и неговия кабинет съумяват да постигнат съществен напредък в три най важни направления: устройването на бежанците, заемите от международните финансови институции, възраждането на българската войска. Резултатите от тази политика са забележими. Десетилетие по-късно в покрайнините на най-големите ни градове израстват огромни бежански квартали. Това са стотици хиляди българи, потърсили след войните убежище в отечеството си.

Голяма заслуга на Андрей Ляпчев е и ликвидирането на огромното социално напрежение, натрупано в резултат на бурните и изпълнени с много взаимна ненавист разпри между различните политически организации след 1923 г. Негов принос е и инициативата му за образуване на Българската централна кооперативна банка като кредитна централа за българските кооперации. Негов основен принцип е: “со кротце, со благо”. Умира в София през 1933 г.