• EnglishEnglish
165
Роден Антон Ашкерц (1856 - 1912)
09 януари 1856 г. – 10 юни 1912 г.

Антон Ашкерц е  е словенски поет. Допринася за популярността на България и българите в Словения в края на 19. век. "Зов от Балкана" е неговта първа поема с български сюжет, написана по повод Съединението през 1885 г. През 1904 г. е издадена книгата "Рапсодии за българския гуслар" -  цикъл 13 стихотворения, посветени на Априлското въстание от 1876 г. и българските освободителни борби. В цикъла са поместени поемите "Васил Левски", "Събранието на Оборище", "Брациговските топове", "Христо Ботев на Радецки" и др. Сред тях е и поемата "Майка Тонка Обретенова", преведена през 1937 г. от русенския писател Змей Горянин и публикувана в "Литературен вестник".

Приятелството си към българския народ Ашкерц проявява и като редактор на "Люблянски закон", където публикува поредица от статии за България, пише отзиви за български книги и др. Това е времето когато създава лични контакти с Иван Вазов, Антон Страшимиров, Кирил Христов, със Славянското дружество, Университетската библиотека в София, превежда стихове на Кирил Христов, написва статия за българската народна поезия и др.