• EnglishEnglish
197
Роден Антон Брукнер (1824 – 1896)
04 септември 1824 г. – 11 октомври 1896 г.

Роден в с. Ансфелден, Австрия. Самоук мезикант. През 1928 г. във Виена е създадено Брукнеровото музикално общество. В Линц се провежда фестивал на негово име. Написал е девет симфонии.