• EnglishEnglish
130
Роден Арнолд Джоузеф Тойнби (1889 – 1975)
14 април 1889 г. – 22 октомври 1975 г.

Автор на фундаментално изследване върху раждането и упадъка на цивилизациите – „Изследване на историята“.

Тойнби е кавалер на рицарския „орден на почетния легион“.

„Изследването на историята“ на Тойнби е в 12 тома и е завършено през 1961 г.

Тойнби различава 21 цивилизации в световната история, като една от тях е православната цивилизация.

Ролята на България и българите за приноса им към световната културна съкровищница е оценен изключително високо от Тойнби. Нещо повече: „България не е „пасивен реципиент“ на византийското културно „облъчване“, а „съперник на Византия“ в политическо и културно отношение. Усвояването на византийските образци не е механичен процес, а творчески. Като втори център на православната цивилизация, България посредством християнизацията и религията на българската църква и литературната и преводаческа дейност, активно разпръсква просветата и културата сред славянските и други народи на Балканите и Източна Европа".

Като най-значим е оценен приноса на двете книжовни школи от 14 и 15 век – Търновска книжовна школа и Ресавска книжовна школа, които транслират наследството на православната цивилизация към Москва, която се превръща по-сетне по времето на Иван Грозни в т.нар. Трети Рим.