• EnglishEnglish
110
Роден Асен Дацев (1911-1994) – физик
14 февруари 1911 г. – 12 февруари 1994 г.

Асен Дацев е български физик. Роден е в село Каменар, Разградска област на 14.02.1911 г. Завършва физика в Софийския университет (1933). Специализира в Париж (1934-38) и защитава докторска дисертация в Сорбоната (1938). В периода 1946-1947 г. е съветник в посолството на България в СССР. Доцент (1947), професор(1950). От 1950 г. до 1955 г. е декан на Физико-математическия факултет, ръководител на катедрата по теоретична физика (1955-62). Член-кореспондент на БАН (1952). Завежда секцията „Квантова механика и твърдо тяло“ в Института по физика на твърдото тяло при БАН (1962-77). Научните му изследвания са в областта на теоретичната физика – квантовата механика и топлопроводимостта. Предлага метод за решаване на уравненията за топлинното разпространение в нехомогенни твърди тела при произволни начални и гранични условия.

Носител на Димитровска награда (1951)

Умира на 12.02.1994 г. в София