• EnglishEnglish
155
Роден Богомил Берон (1866-1936)
17 октомври 1866 г. – 04 септември 1936 г.

Проф. Богомил Берон е роден на 17 октомври 1866 г. в Болград, Бесарабия. Завършва медицина в Германия, специализира във Виена, Париж, Берлин и др. Основател и ръководител на катедрата и клиниката по кожно-венерически болести при Медицинския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Основател на първия венерически диспансер в България и на Отделение за проучване на кожната туберкулоза. През 1926-1927 г. е декан на Медицинския факултет. Член на БАН от 1907 г. и председател на Българския лекарски съюз през периода 1908-1919 г. През 1936 г. проф. Берон дарява своята къща в София на ул. "Гурко" №7 на Клиниката по кожно-венерически болести. Приходите да се използват за Лъчелечебното отделение, което да носи името на покойния му син Васил Богомил Берон - юрист и университетски преподавател, починал през 1935 г. На клиниката проф. Богомил Берон предоставя и личната си библиотека и апаратура.

Умира на 04.09.1936 г