• EnglishEnglish
130
Роден Борис Стефанов (1894-1979)
08 юни 1894 г. – 12 декември 1979 г.

Академик Борис Стефанов Попов е ботаник и дендролог, един от основоположниците на тази дисциплина в България. Роден е в София. Следва в Софийския университет.  Специализира в Лондон, Берлин и Виена. Преподава в СУ дендрология. Открива нови за науката в България растения. Съвместно с Николай Стоянов написват труд за българската флора в два тома, претърпял четири издания.