• EnglishEnglish
147
Роден Владимир Малчев (1874 – 1946)
14 март 1874 г. – 30 ноември 1946 г.

Роден в Русе. Дипломира се като строителен инженер във Виена. Работи като инженер в Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството. През 1904-1905 г. е градски инженер на Русе. По негови проекти са построени няколко сгради в града.