• EnglishEnglish
152
Роден Георги Бончев (1866-1955)
06 август 1866 г. – 07 март 1955 г.

Георги Бончев е роден в Жеравна през 1866 г. Той е основател на Геологическия институт на БАН. Жизнения му път минава през Габровската гимназия, през Загребския университет, където получава докторат по философия и през Софийския университет, където се разгръща неговият организаторски и научен талант.

Георги Бончев е професор, титуляр на Катедрата по минералогия и петрография в Софийския университет, декан и ректор на университета, основоположник и първи председател на Българското Геологическо дружество, секретар и председател на неговия природонаучен клон. Професор Бончев участва в редица международни конгреси в качеството си на основоположник на минераложката и петрографската наука.

При едно свое посещение в Софийския университет цар Фердинанд застава начело на студентско шествие. Ректорът – проф. Бончев, го измества от лидерското място с думите: “Тук аз съм царят”…

Основни трудове на Георги Бончев са: “Еруптивните скали в България” (1909), “Кристалните шисти в България” (1915), “Седиментните скали в България” (1917),  “Принос към петрографията и минералогията на Рила планина” (1912), Петрографско-минерални изучвания в Македония” (1920) и “Минералите в България” (1923). Тези монографии остават и досега като класика в научната ни литература.

Обществената и научна дейност на проф. Бончев е оценена с много отличия и ордени. На името му е наречен минералът бончевит ( Pb3Bi2S6 ).