• EnglishEnglish
122
Роден Георги Костов Георгиев (1899 – 1967)
08 ноември 1899 г. – 19 март 1967 г.

Работи в Русенския театър като артист и режисьор (1929 - 1930, 1943 -1967), основател и дългогодишен ръководител на пионерския театър и ръководител на самодейния театър към Дома на профсъюзите в Русе.