• EnglishEnglish
139
Роден Георги Михов Райчев (1882-1947)
07 декември 1882 г.

Георги Михайлов Райчев е роден на 7 декември 1882 г. в село Землен, Старозагорско. Като дете  обича да чете. Учи в родното си село и в Стара Загора. 

През 1908 година пристига в София. Видният български белетрист Антон Страшимиров е негов съветник и приятел. В своето списание "Наш живот" той отпечатва първия му разказ "Спътници". Постепенно се оформя писателският талант на Георги Райчев. През 1925 г.  се появява и първата му книга за деца – сборникът с приказки и разкази “Умайон”.

Сътрудничи на списанията: "Наблюдател", "Звено", "Демократически преглед", "Българска мисъл", "Златорог", в хумористичните седмичници "Оса", "Смях", "Шантеклер" и др.

Работи като чиновник, библиотекар, коректор, журналист, инспектор по читалищата в министерството на просветата.

Умира на 18 февруари 1947 година.

Известен е като писател за възрастни - автор на "Златният ключ", "Грях", "Мъничък свят", преводач на Криловите "Басни", Георги Райчев е написал и повече от десет книги за деца. Обогатил е българската белетристика с реалистични разкази, приказки и легенди. : "Най-хубавото птиче", "Чудното огледало", "Имало едно мече", "Лика прилика".