• EnglishEnglish
190
Роден Дейвид Хюз (1831-1900)
16 май 1831 г. – 22 януари 1900 г.

Дейвид Едуард Хюз е виден американски изобретател и музикант. Роден е на 16 май 1831 г. в Лондон. През 1855 г. създава пищещо устройство, свързано към телеграфа, което получава широко разпространение. Считан е и за изобретател на микрофона и индукционната везна. Дейвид Хюз има принос и за изследването на радиовълните и радиото.

Умира на 22 януари 1900 г.