• EnglishEnglish
130
Роден Джеймс Чадуик (1891-1974)
20 октомври 1891 г. – 24 юли 1974 г.

Джеймс Чадуик е роден на 20.10.1891 г. в Манчестър. Завършва Манчестърския и Кеймбриджкия университет. През 1923 – 1935 г. преподава в Кеймбридж и е заместник-директор на Кавендишката лаборатория. В периода 1935 – 1948 г. е професор в университета в Ливърпул, а от 1948 до 1958 г. оглавява Гонвил-Кийз колидж в университета в Кеймбридж. От 1927 г е член на Лондонското кралско дружество.

Научните му работи са в областта на радиоактивността и ядрената физика. През 1914 г. открива непрекъснатия енергетичен спектър на бета-лъчението. През 1920 г. изследва разсейването на алфа-частиците от ядрата на платината, среброто и медта и непосредствено измерва зарядите на ядрата, с което окончателно се потвърждава теорията на Ръдърфорд за атома. През 1932 г. като изследва излъчването, възникващо при облъчването на берилия с алфа-частици, показва, че то представлява поток от електрически неутрални частици – неутрони, за което получава Нобелова награда през 1935 г. Измерва за първи път масата на открития от него неутрон. Изследва изкуственото превръщане на елементите под действието на алфа-частиците, съвместно с Ъ. Ръдърфорд. През 1934 г. , заедно с М. Голдхабер открива за първи път разцепването на ядрото с помощта на гама-кванти. Има изследвания върху верижната ядрена реакция. Член е на много академии на науките.

Умира на 24.07.1974 г. в Кеймбридж