• EnglishEnglish
127
Роден Димитър Иванов (1894-1975)
13 октомври 1894 г.

Димитър Иванов Попов е български химик-органик, академик, професор. Въвежда полифункционални органомагнезиеви и органолитиеви съединения в органичния синтез, известни като "реактиви на Иванов". Разработва методи за получаване на органични β-хидроксикиселини – Реакция на Иванов. Работи и върху етеричните масла. Роден на 13 октомври 1894 г. в Макоцево, България. Починал на 25 октомври 1975 г. в София.