• EnglishEnglish
146
Роден Димитър Костов
19 май 1875 г. – 30 ноември 1938 г.

Димитър Костов завършва Софийския университет. Учител по история и география в Русенската мъжка гимназия. Организира и ръководи със съдействието на Рафаил Попов разкопките на Селищната могила в Русе (1921-1922), един от основателите на Русенското археологическо дружество (1922). Автор на География на България и съседните земи" (1911), "Методика по история" (1928), "Методика на обучението по география" (1934), "Географска христоматия" и др. Роден на 19 май 1875 г., неизв. Починал през 1939 г., неизв.