• EnglishEnglish
176
Роден Димитър Моллов (1846 - 1914)
26 декември 1845 г.

Академик Димитър Петров Моллов е български лекар-хирург и политик от Прогресивнолибералната, по-късно от Народната партия. Той е един от основоположниците на системата на здравеопазването в България след Освобождението. Димитър Моллов е създател на първия здравен закон (1879), председател на Върховния медицински съвет (1879 – 1882), един от инициаторите за основаването на Александровска болница в София, основател на Българския червен кръст (1883), заместник главен лекар на Българската войска (1884 – 1887), съосновател (1901) и пръв председател на Българския лекарски съюз. През 1881 г. Моллов става дописен, а през 1884 – действителен член на Българското книжовно дружество. Той е и негов подпредседател (1898 – 1911) и председател на Природо-медицинския клон (1884 – 1898, 1900 – 1911). Роден на 7 януари 1846 (26 декември 1845 стар стил) в град Елена, Велико Търново, Османска империя.  Починал на 21 януари 1914 г. в София, България.