• EnglishEnglish
129
Роден Димитър Ораховац (1892-1963)
28 септември 1892 г.

Димитър Петров Ораховац е български лекар и физиолог, професор и академик на БАН. От 1946 год. Димитър Ораховац е редовен член на Българската академия на науките, научен секретар  и секретар на новосъздадения Научен съвет за координация. През 1947 г. към БАН е създаден Институтът по експериментална медицина, преименуван по-късно в Институт по физиология (понастоящем Институт по невробиология). Негов пръв и несменяем директор до 1963 г. е Димитър Ораховац. Роден на 28 септември 1892 г. в Ловеч. Починал през 1963 г. в София.