• EnglishEnglish
115
Роден Дмитрий Лихачов (1906 - 1999)
15 ноември 1906 г.

Дмитрий Сергеевич Лихачов е роден на 15 ноември 1906 г. в Петербург. Учи в гимназията на Императорското човеколюбиво общество, гимназията и реалното училище „К. И. Май“. От 1923 до 1928 г. е студент в романо-германската и славяно-руската секция на отдела по езикознание и литература на факултета по обществени науки към Ленинградския държавен университет. Автор на фундаментални трудове за развитието на староруската литература и култура – „Поетика на древноруската литература“ (1969). Родоначалник на методологическо направление в литературната медиевистика. Широко място в изследователската му дейност заемат проблемите на старобългарската литература. Определя езика на Константин Философ и Методий като старобългарски, ролята и значението му – като общославянски. Ценни са наблюденията му за влиянието на Йоан Екзарх и на представителите на Търновската книжовна школа върху развитието на староруската литература. Член на Академията на науките на СССР (1970, от 1991 на Руската академия на науките), чуждестранен член на БАН (1963), на Австрийската (1968), Сръбската (1972) и Унгарската (1973) академия на науките, доктор на филологическите науки (1947), почетен доктор на Торунския (1964), Оксфордския (1967) и Единбургския (1970) университет. Носител на орден „Стара планина“ I степен (1996).

Умира на 30 септември 1999 г. в Петербург