• EnglishEnglish
198
Роден Драган Василев Манчов (1824-1908)
30 ноември 1823 г. – 16 май 1908 г.

Драган (Димитър) Василев Манчов е български възрожденски просветител, книгоиздател и общественик. Учи в родния си град Батак и в Пазарджик. Сетне учителства в село Радилово, Пазарджик, Батак, Перущица и Пловдив. Първата си книга издава през 1854 г. От 1862 г. заедно с Христо Г. Данов се отдава на книгоиздателска дейност. Започва оживена книжовна работа: открива книжарница в Пловдив, по-късно с клонове в Свищов, Солун и Битоля. През 50-годишната си дейност той издава 457 книги, голяма част от които са написани от неговото перо. Учебниците му са предимно за началните класове и са осъществявали задачата образованието да формира национална идентичност. Роден през 1824 г.  в Батак  Починал на 16 май 1908 г. в Пловдив.