• EnglishEnglish
365
Роден Едмънд Халей (1656-1742)
08 ноември 1656 г. – 14 януари 1742 г.

Халей е роден близо до Лондон. Завършва Оксфордския университет. Още на петнадесет години така добре познава звездното небе, че Максон, един от майсторите на звездни глобуси по онова време в Лондон казва за него: “той можеше да открие и най-малкото разместване на звезди при работата ми”. Става член на Лондонското кралско дружество на 22 години.

От научните постижения на Халей най-известен е неговият метод за определяне на кометни орбити и установяването периодичността на няколко комети. След продължителни и трудни пресмятания той идва до заключението, че ярките комети от 1531, 1607 и 1682 г. са всъщност един и същ обект, който периодично се приближава към Слънцето приблизително през 75 години. Въз основа на закона за притеглянето той пресмята и предсказва следващото появяване на кометата да стане през декември 1758 г. Кометата действително била наблюдавана на 25 декември от немския астроном любител Палич. Това е първото успешно научно предсказание за появяването на комета, което било още едно сериозно потвърждение в полза на нютоновия закон за притеглянето. Тази комета е наречена Халеева комета. 

Освен изследванията на комети, известни са също работите на Халей за определяне на слънчевия паралакс, по позиционна астрономия, геофизика и математика. 

Заслуга на Халей пред световната наука е също ролята му при първото издание на “Началата” на И. Нютон – той издава труда на Нютон със свои средства и извършва цялата редакторска работа.