• EnglishEnglish
338
Роден Жан Филип Рамо (1683-1764 )
25 септември 1683 г. – 12 септември 1764 г.

Рамо е син на органист, познава нотите, преди да се научи да чете. Отначало композира предимно камерна музика - сюити за клавесин, концерти за клавесин и оркестър, за флейта и оркестър и др. С голяма известност се ползват неговите клавесинни пиеси: "Тамбурeн", "Кокошката", "Египтянката", "Нежни жалби" и др.

Когато се посвещава на операта, Рамо е надхвърлил 50 години, но бързо успява да се утвърди и да бъде признат за най-бележит композитор на Франция. Голяма роля за популяризирането на неговото творчество изиграва Волтер, който оценява високо, подобно на енциклопедиста д'Аламбер, композиторското дарование на Рамо и му дава прозвището "нашия Орфей". Първата опера на Рамо е по сюжет на Волтер – "Самсон" (1732). Тя не бива поставена поради протеста на църквата срещу използването на библейски сюжет в театъра. През 1733 г. за първи път е изпълнена неговата опера "Иполит и Ариция" по сюжет от "Федра" на Жан Расин. Тогава се ражда славата на Рамо като оперен композитор.

Паралелно с композирането върви работата на Рамо в областта на музикалната теория (особено на хармонията). Като теоретик Рамо публикува „Трактат за хармонията“ (1722), „Нова теоретическа система на музиката“ (1726) и др. съчинения. Той с право е считан за един от основоположниците на класическото теоретическо музикознание.