• EnglishEnglish
138
Роден Иван Петров Хаджииванов (1883 – 1944)
12 юни 1883 г. – 30 септември 1944 г.

Завършва Държавното земеделско училище в Образцов чифлик. Следва право в Софийския университет.  Открива адвокатска практика в Русе. Председател на Съюз "Добруджа" - организация на добруджанските бежанци в България, създадена след Ньойския мирен договор. Работят за освобождението на Добруджа. След връщането на България на Южна Добруджа се застъпва за правата на българите в Северна Добруджа, останала в пределите на Румъния. Убит след 9 септември 1944 г.