• EnglishEnglish
129
Роден Иван Русев Драгнев (1892 - 1960)
03 март 1892 г.

Ръководител на Работническия театър в Русе, който започва дейността си през 1907 г. Същата година е включен в състава на Русенския градски театър, където работи повече от 30 години. Заслужил артист. Носител на орден "Кирил и Методий" І ст. Автор на книгата "Театъра в Русе 1898 - 1926", издадена през 1926 г. в Русе.