• EnglishEnglish
114
Роден Иван Хаджийски (1907-1944)
13 октомври 1907 г. – 04 октомври 1944 г.

Иван Минков Хаджийски е роден на 13 октомври 1907 г. в Троян в бедно занаятчийско семейство. През 1921 г. постъпва в Свищовската търговска гимназия. След Септемврийския погром през 1923 г. е изключен от гимназията за „комунистическа дейност“. Приет после отново, той всъщност никога не прекратява ученето си. Завършва гимназията като първенец на випуска. Записва право в Софийския университет. Работи като келнер, коректор и стенограф, за да се издържа. През 1931 г. започва да работи като чиновник в банка в родния си град. През 1932 г. окончателно напуска Свищов и се установява в София.

Първата му книга „ Авторитет, достойнство и маска“ е социално-психологически анализ на буржоазната идеология. Втората книга на Хаджийски „Любов и брак“ излиза през 1936 г. За времето от 1937 до 1940 г. включително Иван Хаджийски публикува онези свои произведения, с които окончателно завоюва своето заслужено място в историята на развитието на българската наука и култура. Това са неговите студии на страниците на литературното списание „Изкуство и критика“, философското списание „Философски преглед“ и в някои вестници. Голяма част от студиите му, публикувани в този период, са посветени на бита и психологията на българския народ в тяхното историческо развитие.

През 1940 г. Хаджийски издава и първата книга от замисления тритомен труд „ Бит и душевност на нашия народ“. Втората книга е издадена след смъртта на автора. Има сведения, че преди заминаването си на фронта, той е депозирал в тогавашното издателство „Хемус“ и третия том на книгата. Ръкописът обаче изчезнал по време на национализацията на частните издателства.

Иван Хаджийски умира на фронта на Отечествената война в първите дни на октомври 1944 г.