• EnglishEnglish
125
Роден Иван (Ванче) Михайлов (1896 - 1990)
26 август 1896 г.

Иван (Ванче) Михайлов е роден на 26.08.1896 г. в село Ново село, Щипска околия (днес в Република Македония). Деец на национално-освободителното движение на българите в Македония и Одринско, един от ръководителите на ВМРО. Като студент в Юридическия факултет на Софийския университет е един от основателите на Македонското студентско дружество "Вардар"(1920). Секретар в Задграничното представителство на ВМРО, член на Централния комитет на ВМРО (1924 - 1934). След убийството на Тодор Александров става ръководител на организацията. След Деветнадесетомайския преврат (1934) ВМРО е забранена. Иван Михайлов минава в нелегалност и емигрира. След 1945 г. живее в Италия, където става обединителна фигура за българската емиграция от Македония. Доживява преклонна възраст и умира в Рим на 05.09.1990 г.