• EnglishEnglish
297
Роден Имануел Кант (1724 – 1804)
22 април 1724 г. – 11 февруари 1804 г.

Имануел Кант е сред най-влиятелните мислители в историята на западната философия.  През 1781 г., излиза главното му произведение – „Критика на чистия разум“.Теориите на Кант довеждат до възникването на две основни школи (течения) във философията – кантианство и неокантианство.