• EnglishEnglish
182
Роден Йосиф Дайнелов (1839-1891)
26 декември 1839 г.

Йосиф Дайнелов е роден в Русе, махала "Голям Варош" в семейството на Гено и Мария Динолови. До сега не са намерени документи, които да посочват неговата точна рождена дата. В едно писмо на Дайнелов до родителите в Русе се открива информацията, че неговият празничен ден е вторият ден на Коледа, т.е. денят на Св. Йосиф - 26 декември. Напълно вероятно е този ден, освен имен, да е и негов рожден ден. Затова, може да се приеме, с необходимите резерви, че датата 26 декември 1839 г. е рождената дата на Йосиф Дайнелов.

Йосиф Дайнелов е участник в националноосвободителното движение. Сподвижник на Г. С. Раковски, един от основателите на читалище "Зора". Член на Апелативния съд в Русе.

"Аз ви съм и другаде говорил чи ваше усърдно и чисто българско старание не можи ся с нищо награди." (из писмо на Г. С. Раковски до Дайнелов от 23 декември 1860 г.)