• EnglishEnglish
171
Роден Карл Бец (1850 - 1925)
20 януари 1850 г. – 02 февруари 1925 г.

Роден в Гедерн, Германия. Завършва градинарско училище в Щутгарт. Един от първите чужденци, които идват в България. През 1885 - 1886 г. участва като доброволец заедно със съпругата си в Сръбско-българската война. За участието си са наградени с орден "За военна заслуга". От 1893 г. е назначен за учител в Държавното средно земеделско училище в Образцов чифлик, където работи 16 години. Основоположник на модерното българско овощарство и пчеларство в Северна България. Български гражданин от 1925 г.