• EnglishEnglish
123
Роден Кирил Чолаков (1897-1963)
20 януари 1897 г.

Д-р Кирил Члаков завършва Русенската мъжка гимназия, учи медицина и специализира в Грац. Той е професор с международна известност, със значителен принос в българската и световна психотерапевтична практика.  Известен е най-вече със създаването на метод на психотерапия при неврози познат като "метод на психофизиологична декапсулация". Завършва педагогия  в Софийския университет  и медицина във Виена 1927г. Известно време е асистент към Университетската нервно-психиатрична клиника в София, след това практикува като психиатър в родния си град. Изключително плодовит автор. През 1939-40г. издава и редактира списание „Душевно здраве“. Той е и главният помощник на Димитър Михалчев при редактирането на списание „Философски преглед“. Основните му съчинения са в областта на психопатологията, но  публикува и множество статии с философски характер. Трудове: „Патопсихология на фантазмите“ – 1933 г., „Нозология и клиника на психопатиите“, „Основи на учението за неврозите“, „Основни понятия в съдебната патопсихология“, „Психоанализата на Фройд в критично осветление“.