• EnglishEnglish
159
Роден Коста Шахов (1862 - 1917)
14 април 1862 г.

Завършва право в Софийския университет и работи в Русенския окръжен съвет, Русенското околийско управление, Апелативния съд в Русе. От 1885 г. е член на Българо-македонското дружество в Русе и негов секретар. Тук започва да издава в. "Македония" от 1888 г.