• EnglishEnglish
111
Роден Любомир Андрейчин
22 март 1910 г. – 03 септември 1975 г.

Проф. Любомир Димитров Андрейчин е български езиковед и публицист, един от най-големите изследователи на българския език. Любомир Андрейчин е основоположник на съвременната българска описателна граматика, занимава се основно с въпросите на българския книжовен език и стилистиката на съвременния българския език, ревностно отстоявайки употребата на правилните форми в писмената и говорната реч. Роден на 22 март 1910 г. в София. Починал на 3 септември 1975 г. в София.