• EnglishEnglish
132
Роден Мартин Хайдегер (1889 – 1976)
26 септември 1889 г.

Мартин Хайдегер е германски философ, прочут с книгата си „Битие и време“. Развива своята философия като „фундаментална онтология“, като си служи с феноменологическия метод. Смятан е за основоположник на немския екзистенциализъм. Роден на 26 септември 1889 г. в Мескирх, Германия. Починал на 26 май 1976 г. във Фрайбург, Германия.