• EnglishEnglish
310
Роден Михаил В. Ломоносов (1711-1765)
08 ноември 1711 г. – 04 април 1765 г.

Ломоносов е роден в село Денисовка (което по-късно се преименува на село Ломоносово) на 8 ноември 1711 г.

Ломоносов е първият руски учен-енциклопедист, който се е занимавал сериозно с химия, физика, астрономия, география, геология, филология, той е поет, художник, историк, изобретател. По широта на интереси и задълбоченост може да се сравни с Леонардо да Винчи.

Ето какви са приносите му: създател на първата руска граматика и първото ръководство за риторика за този език, въвежда система от правила за стихосложение в руската поезия; Ломоносов въвежда в руския език множество научни термини, много от които употребяваме и ние: атмосфера, микроскоп, минус, полюс, селитра, формула, хоризонт, диаметър, радиус, пропорция, барометър, еклиптика, метеорология, оптика, периферия, ефир; предлага вълновата теория на светлината; излага идеята за запазване на масата при химичните реакции  40 години преди Антоан Лавоазие, затова законът за запазване на материята е известен като закон на Ломоносов-Лавоазие. Ломоносов открива, че след химическата реакция остава вещество с маса, равна на първоначалната;  смята, че природата се развива непрекъснато и демонстрира органичния произход на почвата, торфа, въглищата, нефта и кехлибара; в областта на астрономията - предсказва съществуването на атмосфера на Венера; конструира метеорологични, навигационни и оптични уреди (телескоп); за първи път получава живак в твърдо състояние; прави прототип на вертолет; теоретично предсказва съществуването на Антарктида; основава Московския университет.

Съвременниците му са го боготворили, но, както може да се очаква, заради неразбиране или завист, не се е харесвал на мнозина. Наследникът на престола и бъдещ император Павел се е произнесъл с подобни думи, но от името на царския двор: "Защо да съжаляваме за глупака, само разоряваше хазната и не направи нищо ... ".

Той е професор по химия  в Петербургската академия на науките, Шведската академия на науките , почетен член на Болонската академия на науките . Михаил Ломоносов умира на 4 април 1765 г.