• EnglishEnglish
141
Роден Никола Данчов (1878-1956)
04 декември 1878 г. – 09 август 1956 г.

Братя Данчови са синове на бележития възрожденски художник и революционер Георги Данчов - Зографина. 

Никола Данчов завършва славянска филология в Софийския университет и специализира в Петербург, Виена и Лозана. До 1926 г. работи като учител в София. Сътрудничи на списанията “Мисъл”, “Български преглед”, на вестниците “ Развигор”, “ Литературен фронт” и др. Автор е на сборниците с разкази "Дъждовни дни" (1901), "Когато слънцето захождаше" (1911), "Ева" (1923) и "Родната стряха" (1935). Автор е на пиеси и множество статии за чистотата на българския език.

През 1936 г. двамата  братя  съставят  и издават „Българска енциклопедия“ в два тома. 

Енциклопедията съдържа около 35 000 статии. Обяснени са събития, явления, понятия от различни области на знанието, латински и други изрази, литературни произведения и др. Разработени са биографични статии за много българи и чужденци, статии за селища и др. Обекти. Изданието е онагледено с рисувани портрети и  картини. 

В предговора братята пишат: ”Ние се грижихме да бъдем, колкото е възможно, по- пълни за България, все още тъй малко позната нам; да бъдем по- пълни и за нашите съседи, с които сме живели в миналото, ще живеем и занапред, и които би трябвало да познаваме; а след това и за славянските страни. Всички други идат, разбира се, според значението си... При всички тези наши грижи, обаче, като всяко човешко дело, и нашата Енциклопедия не ще е съвършена. Нека само не се забравя, че не беше лека задачата ни.”

За времето си това е най-съвременният и пълен източник на енциклопедично знание на български език. Използвани са материали, предоставени от Българската академия на науките, Софийската народна библиотека, библиотеката на Министерството на външните работи и на изповеданията, официални издания и трудове на чужди учени и енциклопедисти.

През 1954 г. двамата братя съвместно публикуват и „Правописен речник на българския книжовен език“ подписан под псевдонима „Братя Славянови“.