• EnglishEnglish
Роден Никола Константинов
07 август 1862 г.