• EnglishEnglish
125
Роден Никола Обрешков (1896-1963)
06 март 1896 г. – 11 август 1963 г.

Роден е във Варна. Още като ученик представя оригинални математически разработки. Първата си работа публикува на 16 години – “Изразяване на функции на половини ъгли чрез функции на цели ъгли”. Завършва Софийски университет, специалност математика през 1920 г. След това работи като асистент, доцент, професор и ръководител на Катедрата по алгебра. Написва учебници по алгебра, теория на вероятностите, теория на числата за студентите от СУ.

Действителен член на БАН (1945). Директор на Математическия институт на БАН от 1951 г. и до смъртта си.

През 1922-1923 г. е изпратен на специализация в Берлин. Става доктор на университета в Палермо (1932). Получава научната степен доктор на науките в Сорбоната (1933).

Никола Обрешков е автор на повече от 240 научни труда. Пише монографиите “Нули на полиномите” и “Verteilung und Berechnung der Nullstellen reeller Polynome” – издание на Немската академия на науките (1963) и много др. Участвал е с доклади на световните конгреси по математика в Осло (1936), Единбург (1958), Стокхолм (1962). Чел е лекции в много европейски университети.

Получава признание от страна на българската държава – народен деятел на науката, лауреат на Димитровска награда.

Източник: Най-значимите българи на ХХ век. – София, 2002.