• EnglishEnglish
172
Роден Никола Табаков
30 ноември 1849 г.

Никола Йорданов Табаков е деец на националноосвободителното движение, член на Русенския революционен комитет, съдържател на кафене в сградата на читалище "Зора". По време на подготовката на Априлското въстание пренася оръжие от Русе до Горна Оряховица, Търново и Ямбол, прехвърля революционери през р. Дунав и др. Роден през 1850 г. в Русе. Починал - неизв.