• EnglishEnglish
127
Роден Николай Хрелков (1894-1950)
16 декември 1894 г. – 27 август 1950 г.

Първите си стихове публикува на страниците на списания "Червен смях" и "Социалистически преглед" в периода 1919 - 1920 г. През 1931 г. работи като библиотекар в Министерството на народното просвещение. През 1950 г. му е присъдена Димитровска награда.