• EnglishEnglish
142
Роден Павел Димитров Делирадев (1879-1957)
15 февруари 1879 г. – 14 февруари 1957 г.

Български общественик, историк и географ. Роден в Панагюрище. Учи в родния си град и Русе. През 1902 завършва история и география в Софийския университет. За кратко време е в Одеса. Основател на Общ синдикален съюз на работниците (1903), участник в македонското освободително движение. Работи като редактор в различни леви издания. 

Има големи заслуги за развитието на туризма в България. Автор е на около 15 книги, сред които Витоша” (1926), “Осогово” (1927), “Рила” (в два тома, 1928, 1932), “Родопите” (1937) и др., на трудове с историко-етнографски характер “Принос към историческата география на Тракия” (в два тома, 1953), на много статии.